دوره‌های موجود

دوره تست معلمین

این دوره به جهت تست کامل معلیمن طراحی شده است و با نقش معلم میتوان ...
Course

کلاس های بر پایه یک کلاس درسی (تفکیک درس)

در این نوع کلاس بندی تمام دانش آموزان و معلمین در یک کلاس عضو شده و...
Course

کلاس بر پایه هر درس

در این نوع کلاس بندی دانش آموزان و معلم یک درس در یک کلاس عضو شده و...
Course

کلاس های بر پایه یک کلاس درسی (دسته بندی موضوعی)

در این نوع کلاس بندی تمام دانش آموزان و معلمین در یک کلاس عضو شده و...
Course

اعلام هزینه ارائه خدمات

جهت دریافت اعلام هزینه طراحی و پیاده سازی سایت میتوایند این دوره را...
Course