دوره‌های موجود

تصویر درس دوره تست معلمین
تست مودل

این دوره به جهت تست کامل معلیمن طراحی شده است و با نقش معلم میتوان در آن فعالیت نمایند

تصویر درس کلاس های بر پایه یک کلاس درسی (تفکیک درس)
تست مودل

در این نوع کلاس بندی تمام دانش آموزان و معلمین در یک کلاس عضو شده و موضوع ها  بر اساس درس دسته بندی میگردند

تصویر درس کلاس بر پایه هر درس
تست مودل

در این نوع کلاس بندی دانش آموزان و معلم یک درس در یک کلاس عضو شده و درس همان استاد به تنهایی تدریس میشود.

تصویر درس اعلام هزینه ارائه خدمات
دسته اصلی

جهت دریافت اعلام هزینه طراحی و پیاده سازی سایت میتوایند این دوره را شماهده بفرمایید