دوره‌های موجود

دوره تست معلمین

دوره تست معلمین

این دوره به جهت تست کامل معلیمن طراحی شده است و با نقش معلم میتوان در آن فعالیت نمایند

کلاس های بر پایه یک کلاس درسی (تفکیک درس)

کلاس های بر پایه یک کلاس درسی (تفکیک درس)

در این نوع کلاس بندی تمام دانش آموزان و معلمین در یک کلاس عضو شده و موضوع ها  بر اساس درس دسته بندی میگردند

کلاس بر پایه هر درس

کلاس بر پایه هر درس

در این نوع کلاس بندی دانش آموزان و معلم یک درس در یک کلاس عضو شده و درس همان استاد به تنهایی تدریس میشود.

کلاس های بر پایه یک کلاس درسی (دسته بندی موضوعی)

کلاس های بر پایه یک کلاس درسی (دسته بندی موضوعی)

در این نوع کلاس بندی تمام دانش آموزان و معلمین در یک کلاس عضو شده و موضوع ها بر اساس نوع کار انجام شده دسته بندی میگردند

اعلام هزینه ارائه خدمات

اعلام هزینه ارائه خدمات

جهت دریافت اعلام هزینه طراحی و پیاده سازی سایت میتوایند این دوره را شماهده بفرمایید